منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TP 570W

640،000 تومان
برای اسمبل کردن یک کیس کامپیوتری قطعات مختلفی باید توسط کاربر تهیه شوند. دراین‌بین پاور (منبع تغذیه) به دلیل آنکه